Home   Nieuws     Het IS-MB-GA-model in de vwo-bovenbouw-methode van Pincode

10 januari 2023

Het IS-MB-GA-model in de vwo-bovenbouw-methode van Pincode

IS-MB-GA-model in examenprogramma van 2023

In het examenprogramma van 2023 wordt voor de eerste keer het IS-MB-GA model geïntroduceerd. Dit model, dat is geïntroduceerd door de commissie Jacobs, neemt een prominente rol in het macro-economieprogramma (domein H en I) voor vwo-leerlingen.

Met de invoering van het economieprogramma met de acht concepten door de commissie Teulings verdween het Keynesiaanse macro-economische model uit het economie-onderwijs voor vwo. De commissie Jacobs geeft in haar verantwoordingsdocument aan dat de samenhang van de domeinen H en I hierdoor zwaar onder de maat was. De commissie Jacobs deelt domein H en I opnieuw in en het IS-MB-GA model speelt daarbij een belangrijke rol.

Jacobs geeft duidelijk aan hoe het IS-MB-GA model behandeld kan worden in lesmethodes. Net zoals in de meeste andere lesmethodes volgt Pincode deze aanpak:

  1. Beschrijving van het Keynesiaanse kruis. Voor docenten die les hebben gegeven in het oude Keynesiaanse model is dit bekende kost. Het model blijft beperkt tot een gesloten economie. Het Keynesiaanse kruis geeft aan wanneer er sprake is van evenwicht op de goederenmarkt. Daarbij wordt uitgegaan van een gegeven (reële) rente en inflatie.

  2. Uitleg van de IS-curve. In het Keynesiaanse kruis worden inkomen en bestedingen aan elkaar gerelateerd. Bij de IS-curve (Investeren-Sparen) wordt de rente als variabele toegevoegd. De rente heeft invloed op besparingen en consumptie. De IS-lijn geeft het verband weer tussen inkomen en reële rente.

  3. Uitleg van de MB-curve. De centrale bank voert rentebeleid. Hiermee stuurt de centrale bank de inflatie. De rente die de centrale bank vaststelt wordt weergegeven met de MB-curve (Monetair Beleid).

  4. Uitleg van de GA-curve. De GA-curve staat voor het geaggregeerd aanbod van goederen en diensten in een economie. De GA-lijn geeft het aanbod weer bij ieder inflatieniveau.

  5. Het samenvoegen van de drie curves in het IS-MB-GA-model. Zowel vraag (IS) en aanbod (GA) en het monetair beleid (MB) worden samengevoegd in één model. Met behulp van dit model moeten leerlingen zowel een verandering in bestedingen als een verandering in monetair beleid kunnen analyseren.

  6. Economische scholen. Met behulp van het IS-MB-GA kan de visie van enkele belangrijke scholen worden toegelicht. Hierbij worden de denkwijze van de Keynesianen, klassieken en neoklassieken en de monetaristen gekoppeld aan het IS-MB-GA-model.
    Het spreekt vanzelf dat bij elk onderdeel de stof uitgebreid grafisch is toegelicht en dat ook telkens een groot aantal vragen is opgenomen om een en ander in te oefenen.

resource-not-found
Het IS-MB-GA-model

Leerlingen moeten het model grafisch kunnen analyseren en daarbij kunnen verklaren wat de genoemde lijnen inhouden en wat veranderingen in bestedingen en monetair beleid voor effect hebben op het verloop van de lijnen. Bij het examen hoeven leerlingen het model niet rekenkundig kunnen analyseren. In het Pincode –katern “Goede tijden, slechte tijden” staan wel enkele rekenkundige uitwerkingen van het model en zijn ook oefenexamenvragen opgenomen.

Hiernaast zijn natuurlijk passende powerpoints en toetsopgaven beschikbaar. Ook kunnen leerlingen een online oefentoets maken. Daarnaast publiceert Pincode regelmatig artikelen via NU-actueel. Hierin wordt het IS-MB-GA-model ook meegenomen. Deze vind je hier.

Kortom: alles wat nodig is om leerlingen voor te bereiden op het examen 2023, waarin het IS-MB-GA-model naar alle waarschijnlijkheid een plek zal hebben. Met Pincode worden leerlingen optimaal voorbereid op het centraal eindexamen.

Auteur

resource-not-found

Noordhoff

Kennispartner van leergierig Nederland

We willen dat iedereen kan leren naar zijn volste vermogen. Daarom leveren we content, digitale oplossingen en services. Voor iedereen die leert, van basisschool tot professional. Noordhoff brengt je verder.